Primerjava učinkovitosti pri rezanju z različnimi pritiski

Primerjava učinkovitosti pri rezanju z različnimi pritiski

Primerjava med rezanjem pri različnih pritiskih je zajela črpalke, ki stisnejo vodo na pritisk 3800 barov, 4130 barov ter 600 barov. Primerjalo se je hitrost rezanja v odvisnoti od porabe abraziva. V zadnjih letih se čedalje pogostejo pojavljajo stroji za vodno rezanje, ki režejo pri pritisku 6000 barov in več. Vendar se je potrebno pri tovrstni ponudbi zavedati vseh strani višjega pritiska - večje obrabe delov, dražje nabavne cene črpalke, večje porabe energije in podobnega.
Primerjava pokaže, da se v splošnem rezanje pri 6000 ali 6200 barih pritiska ekonomsko ne splača.

Članek.