Parametri rezanja- laser, plazma in vodno rezanje

Parametri rezanja- laser, plazma in vodno rezanje

 
 
 
Plazma
Laser
Vodni curek

Instrument

Plazma je instrument.

Laserski žarek je orodje.

Visokotlačni vodni curek je instrument.

Materiali, ki jih lahko režemo

Samo kovinski in nekovinski materiali.

Celoten spekter materialov razen zelo refleksnih materialov in kompozitnih materialov. 

Vsi materiali.

Temperature reza

Vroč rez
Topel rez
Mrzel rez

Vpliv temperature rezanja na material

Velik vpliv na rezne robove.

Mali vpliv na rezne robove.

Temperatura ne vpliva na rezne robove.

Spremembe strukture materiala

Velike spremembe v coni reznih robov.

Majhne spremembe v coni reznih robov.

Nobene spremembe v coni reznih robov.

Pravokotnost reza

Velika odstopanja.

Manjša odstopanja.

Manjša odstopanja.

Osip reza

Včasih brez osipa.

Večinoma brez osipa.

Nikoli ni osipa.

Hrapavost rezne površine

 

Značilno hrapava.

Relativno hrapava

Lahko je minimalno hrapava-odvisno od hitrosti rezanja, površina je lahko Ra=1,6µm

Trdnost materialov,ki jih lahko režemo

Ne vpliva na hitrost rezanja.

Ne vpliva na hitrost rezanja.

Rahlo negativno vpliva na hitrost rezanja.

Rezanje plastičnih materialov

Ni možno.

Rezanje je možno vendar je treba odvajati strupene pline, ki se pri tem sproščajo.

Rezanje je možno.

Rezanje kompozitnih materialov

Samo kompozitov s kovinsko bazo.

Samo kompozitov, iz komponent z isto talilno temperaturo.

Zelo dobro za vse kompozite.

Rezanje keramike,stekla,kamna

Ni možno.

Zelo omejeno.

Zelo dobro, razen armiranega stekla.

Graviranje, vrezovanje

Ni možno.

Možno, z omejeno regulacijo globine vreza.

Redko, zaradi curka in regulacije globine vreza.

Velikost materialov

Veliki kosi.

Veliki in majhni kosi.

Veliki in majhni kosi.

Globina materialov

Polizdelki srednje in velike globine. 

Polizdelki majhne in srednje globine.

Vsi materiali, od folije do polizdelkov zelo velike globine.

Oblike materialov

Enostavne oblike. 

Komplicirane oblike.

Komplicirane oblike.

Penetracija
Možna.
Možna.
Možna.

Izpusti plinov

Zelo velike količine plinov.

Majhne količine plinov.

Brez plinov oziroma samo pri penetracijah.

Pojav oksidacije

Pojavlja se na reznih robovih.

Pojavlja se samo pri rezanju s kisikom.

Pojavlja se samo pri rezanju materialov, ki korodirajo zaradi vode -v primeru dolgotrajne izpostavljenosti.